معنی و ترجمه کلمه با دست نوازش کردن به انگلیسی با دست نوازش کردن یعنی چه

با دست نوازش کردن

paddle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها