معنی و ترجمه کلمه با دست نوشتن به انگلیسی با دست نوشتن یعنی چه

با دست نوشتن

handwrite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها