معنی و ترجمه کلمه با دست پاچگى به انگلیسی با دست پاچگى یعنی چه

با دست پاچگى

headlong

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها