معنی و ترجمه کلمه با دست پى چیزى گشتن به انگلیسی با دست پى چیزى گشتن یعنی چه

با دست پى چیزى گشتن

grabble

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها