معنی و ترجمه کلمه با دست کارى را انجام دادن یک وجب به انگلیسی با دست کارى را انجام دادن یک وجب یعنی چه

با دست کارى را انجام دادن یک وجب

hand

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها