معنی و ترجمه کلمه با دسیسه متقابل خنثى کردن به انگلیسی با دسیسه متقابل خنثى کردن یعنی چه

با دسیسه متقابل خنثى کردن

countermine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها