معنی و ترجمه کلمه با دقت سه برابر به انگلیسی با دقت سه برابر یعنی چه

با دقت سه برابر

triple precision

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها