معنی و ترجمه کلمه با دقت معمولى به انگلیسی با دقت معمولى یعنی چه

با دقت معمولى

single precision

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها