معنی و ترجمه کلمه با دقت به انگلیسی با دقت یعنی چه

با دقت

attentive
careful
charily
nicely
rigidly


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها