معنی و ترجمه کلمه با دلیل و مدرک اثبات کردن به انگلیسی با دلیل و مدرک اثبات کردن یعنی چه

با دلیل و مدرک اثبات کردن

substantiate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها