معنی و ترجمه کلمه با دل و جرات به انگلیسی با دل و جرات یعنی چه

با دل و جرات

derring do

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها