معنی و ترجمه کلمه با دندان خرد و پاره کردن به انگلیسی با دندان خرد و پاره کردن یعنی چه

با دندان خرد و پاره کردن

chaw

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها