معنی و ترجمه کلمه با دنده خلاص رفتن به انگلیسی با دنده خلاص رفتن یعنی چه

با دنده خلاص رفتن

freewheel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها