معنی و ترجمه کلمه با دوام بودن به انگلیسی با دوام بودن یعنی چه

با دوام بودن

perennate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها