معنی و ترجمه کلمه با دوام سازى به انگلیسی با دوام سازى یعنی چه

با دوام سازى

ruggedization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها