معنی و ترجمه کلمه با دوده سیاه کردن به انگلیسی با دوده سیاه کردن یعنی چه

با دوده سیاه کردن

colly
lampblack

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها