معنی و ترجمه کلمه با دوده لکه دار شده به انگلیسی با دوده لکه دار شده یعنی چه

با دوده لکه دار شده

smutty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها