معنی و ترجمه کلمه با دیلم یا اهرم بلند کردن به انگلیسی با دیلم یا اهرم بلند کردن یعنی چه

با دیلم یا اهرم بلند کردن

pry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها