معنی و ترجمه کلمه با ذکاوت به انگلیسی با ذکاوت یعنی چه

با ذکاوت

acuminate
clearheaded

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها