معنی و ترجمه کلمه با ذکر جزئیات دقیق به انگلیسی با ذکر جزئیات دقیق یعنی چه

با ذکر جزئیات دقیق

punctual

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها