معنی و ترجمه کلمه با راه آهن فرستادن یا سفر کردن به انگلیسی با راه آهن فرستادن یا سفر کردن یعنی چه

با راه آهن فرستادن یا سفر کردن

railroad

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها