معنی و ترجمه کلمه با روکش لبه اى به انگلیسی با روکش لبه اى یعنی چه

با روکش لبه اى

edge coated

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها