معنی و ترجمه کلمه با ریا به انگلیسی با ریا یعنی چه

با ریا

hypocrite
hypocritical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها