معنی و ترجمه کلمه با زور پیش بردن به انگلیسی با زور پیش بردن یعنی چه

با زور پیش بردن

shove

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها