معنی و ترجمه کلمه با سترک اروپایى به انگلیسی با سترک اروپایى یعنی چه

با سترک اروپایى

fieldfare
redwing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها