معنی و ترجمه کلمه با سخاوت به انگلیسی با سخاوت یعنی چه

با سخاوت

bounteous
bountiful

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها