معنی و ترجمه کلمه با سختى جلو رفتن به انگلیسی با سختى جلو رفتن یعنی چه

با سختى جلو رفتن

plough
plow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها