معنی و ترجمه کلمه با سختى و شدت و سر و صدا وزیدن به انگلیسی با سختى و شدت و سر و صدا وزیدن یعنی چه

با سختى و شدت و سر و صدا وزیدن

bluster

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها