معنی و ترجمه کلمه با سرعت جلو رفتن به انگلیسی با سرعت جلو رفتن یعنی چه

با سرعت جلو رفتن

rake

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها