معنی و ترجمه کلمه با سرعت حرکت کردن به انگلیسی با سرعت حرکت کردن یعنی چه

با سرعت حرکت کردن

skeet
spank

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها