معنی و ترجمه کلمه با سرعت و بى دقتى به انگلیسی با سرعت و بى دقتى یعنی چه

با سرعت و بى دقتى

cursory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها