معنی و ترجمه کلمه با سرنیزه مجبور کردن به انگلیسی با سرنیزه مجبور کردن یعنی چه

با سرنیزه مجبور کردن

bayonet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها