معنی و ترجمه کلمه با سر خمیده و دولا دولا راه رفتن سر به زیر به انگلیسی با سر خمیده و دولا دولا راه رفتن سر به زیر یعنی چه

با سر خمیده و دولا دولا راه رفتن سر به زیر

slouch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها