معنی و ترجمه کلمه با سنبه یا میله بریدن به انگلیسی با سنبه یا میله بریدن یعنی چه

با سنبه یا میله بریدن

hob

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها