معنی و ترجمه کلمه با سنگر یا بارو محصور شده به انگلیسی با سنگر یا بارو محصور شده یعنی چه

با سنگر یا بارو محصور شده

circumvallate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها