معنی و ترجمه کلمه با سه نشانى به انگلیسی با سه نشانى یعنی چه

با سه نشانى

three address

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها