معنی و ترجمه کلمه با سوراخ هاى لبه اى به انگلیسی با سوراخ هاى لبه اى یعنی چه

با سوراخ هاى لبه اى

edge perforated

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها