معنی و ترجمه کلمه با سورتمه حمل کردن به انگلیسی با سورتمه حمل کردن یعنی چه

با سورتمه حمل کردن

sled

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها