معنی و ترجمه کلمه با سورتمه رفتن به انگلیسی با سورتمه رفتن یعنی چه

با سورتمه رفتن

toboggan

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها