معنی و ترجمه کلمه با سگک بستن به انگلیسی با سگک بستن یعنی چه

با سگک بستن

buckle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها