معنی و ترجمه کلمه با سیاهک آلوده شده به انگلیسی با سیاهک آلوده شده یعنی چه

با سیاهک آلوده شده

smutty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها