معنی و ترجمه کلمه با شاخ زخمى کردن به انگلیسی با شاخ زخمى کردن یعنی چه

با شاخ زخمى کردن

gore

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها