معنی و ترجمه کلمه با شاقول آزمودن به انگلیسی با شاقول آزمودن یعنی چه

با شاقول آزمودن

plumb

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها