معنی و ترجمه کلمه با شبنم تر کردن به انگلیسی با شبنم تر کردن یعنی چه

با شبنم تر کردن

bedew

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها