معنی و ترجمه کلمه با شتاب انجام شده به انگلیسی با شتاب انجام شده یعنی چه

با شتاب انجام شده

hurry scurry
hurry skurry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها