معنی و ترجمه کلمه با شتاب یاد گرفتن به انگلیسی با شتاب یاد گرفتن یعنی چه

با شتاب یاد گرفتن

cram

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها