معنی و ترجمه کلمه با شست لمس کردن یا سائیدن به انگلیسی با شست لمس کردن یا سائیدن یعنی چه

با شست لمس کردن یا سائیدن

thumb

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها