معنی و ترجمه کلمه با شعله نامنظم سوختن به انگلیسی با شعله نامنظم سوختن یعنی چه

با شعله نامنظم سوختن

flare

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها