معنی و ترجمه کلمه با شعور به انگلیسی با شعور یعنی چه

با شعور

thinking

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها