معنی و ترجمه کلمه با شفقت به انگلیسی با شفقت یعنی چه

با شفقت

humane

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها